Daikin

Kako informaciju o proizvodu učiniti dostupnijom partnerima kad ste vodeći inovator i pružatelj usluga naprednih, visoko kvalitetnih sistema grijanja i hlađenja?

Daikin je designirao i razvio projekt Dportal čiji je glavni cilj razviti odnos i povjerenje prema svojim partnerima.

U suradnji s Daikinom Hrvatska designirali smo brand Dportal kao zasebni segment Daikin branda. Usmjeren prema arhitektima, inžinjerima i korisnicima stvara poveznicu između tržišta i Daikin proizvoda.

Upravo zato pri stvaranju logotipa uzeli smo glavne karakteristike, most i link koncept i uobličili ih u grafički prikaz mosta između slova “D” , koje predstavlja Daikin i riječi “portal” – jednostavna a snažna vizualna metafora.

Da bi dodatno naglasili tu ideju branda osmislili smo slogan koji ga prati “Your link to Daikin”.

Područje rada:

Vizualni identitet branda
Implementacija branda

Zambelli Brand Design - Daikin Dportal - Logo
Zambelli Brand Design - Daikin Dportal - Broshure
Zambelli Brand Design - Daikin Dportal - Brochure
Zambelli Brand Design - Daikin Dportal - Stationery
Zambelli Brand Design - Daikin Dportal - Stationery