BOA Restaurant, Tapas & Champagne

U samom središtu Rovinja, pored postojećih objekata u Rijeci i Malinskoj na otoku otoku Krku, otvorio se Boa Restaurant, Tapas & Champagne.

Novi koncept Boe, zahtjevao je i novi vizualni identitet. Postojeće elemente osvježili smo novim identitetom i uklopili ih u elegantniji i moderniji logotip koji savršeno pristaje brandu i konceptu novog restorana.

Područje rada

Verbalni identitet branda
Implementacija